Chúng tôi chấp nhận hình thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng hoặc thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng:

Số tài khoản: 19134533540012

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Civin

Nội dung chuyển khoản: THANH TOAN – <<SỐ ĐIỆN THOẠI>> Sau khi chuyển khoản vui lòng thông báo với nhân viên tư vấn qua email: myphamcvin@gmail.com – cvincosmetics@gmail.com hoặc gọi tới số: 0988.332.332 – 024.66.81.8685 – 1900.633.457 để xác nhận về khoản tiền.